Wyzwania związane z tworzeniem analiz personalnych na dużą skalę

Analityka personalna to obecnie podstawa nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi. Przekształcając surowe dane w praktyczne spostrzeżenia, firmy coraz bardziej widzą w nich dodatkową wartość w podejmowaniu bardziej trafnych i świadomych decyzji, zwiększając przy tym swoją atrakcyjność biznesową.

Wraz ze wzrostem popytu rynkowego rośnie potrzeba wykorzystywania danych na dużą skalę. Dzięki zwiększonym działaniom analitycy mogą zaoszczędzić czas, uwalniają się zasoby na inne projekty, specjaliści HR mają odpowiednie narzędzia, które zapewnią większą dostępność i znaczenie zebranych danych. Skalowanie analityki ludzi oraz przekształcanie jej, wiąże się z wieloma wyzwaniami. Poniżej opiszemy jakie przeszkody mogą napotkać firmy podczas tworzenia na dużą skalę analiz dotyczących ludzi oraz podamy sposoby radzenia sobie z tymi wyzwaniami, tak by ostatecznie osiągnąć sukces. 

Przeszkody związane z wdrażaniem analityki personalnej:

1. Jakość danych.

Szczegółowe dane to podstawa każdego działania analitycznego w HR, która wymaga spójnego zarządzania i standaryzacji. Bez odpowiedniej kontroli jakości danych, nie można ufać uzyskanym wynikom. 

2. Zarządzanie danymi.

Zarządzanie danymi to ustalenie procesów i zasad, które zapewnią bezpieczeństwo i zgodność danych z wymogami organizacyjnymi oraz regulacyjnymi. Bez tego firmy mogą ryzykować ujawnieniem poufnych informacji lub naruszeniem przepisów, które dotyczą prywatności. Należy sporządzić ramy zarządzania danymi, które dokładnie określą role i obowiązki.

3. HR bez analiz.

Jeśli dział HR nie opiera swoich decyzji o dane, może być mu trudno zbudować zaufanie i wiarygodność wśród interesariuszy. Osadzenie analityki HR w obowiązkach i pełnieniu funkcji specjalistów HR, a przy tym demokratyzacja możliwości wglądu w dane, jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. 

Strategie produktywnego analizowania ludzi na dużą skalę

Istnieją strategie polecane przedsiębiorstwom, dzięki którym mogą z powodzeniem uzyskiwać analizy na dużą skalę i polepszać swoją skuteczność. 

1. Odpowiednia infrastruktura danych.

Pierwszym krokiem jest zapewnienie firmie odpowiedniej infrastruktury danych do obsługi wdrożeń analityki ludzi. Potrzebne jest kompleksowe i bezpieczne miejsce magazynowania danych, tak aby zapewnić jakość i dokładność. Warto również zainwestować w odpowiednie systemy i procesy, które umożliwią szybkie przechowywanie, wyszukiwanie jak również analizę danych HR. 

2. Automatyzacja

Przy analizowaniu ludzi na dużą skalę dobrze jest wykorzystywać automatyzację, która ogranicza ilość błędów, usprawnia procesy gromadzenia danych oraz ich przechowywania i analizowania z wykorzystaniem wielu źródeł. Cały proces zwiększa wydajność, zapewnia działom HR dostęp do informacji w każdym momencie, ułatwia podjęcie stosownych decyzji. 

3. Odpowiednie umiejętności

Wdrożenie analityki personalnej z sukcesem jest możliwe tylko przy użyciu odpowiednich umiejętności i zasobów. Oznacza to, że należy inwestować w osoby o mocnych umiejętnościach technicznych i analitycznych, a także takie które rozumieją koncepcję i zasady działania HR opartego na danych. Wymaga to również od firmy zwinnego podejścia do nauki- chodzi o inwestycje w programy podnoszące kwalifikacje pracowników lub korzystanie z zewnętrznych ekspertów zajmujących się analityką. 

4.Zaczynaj od małych kroków

Trzeba myśleć długofalowo i na dużą skalę, ale zaczynać powoli, małymi krokami. Najpierw trzeba wprowadzać podstawowe funkcje analityczne do organizacji, dopiero z czasem dodawać bardziej złożone. Mając solidne podstawy można zbudować strategię analizy ludzi, która jest dopasowana do potrzeb i celów przedsiębiorstwa. 

5. Koncentracja na doświadczeniach użytkownika

Sukces każdego wdrożenia analityki personalnej jest zależny od tego, czy użytkownik końcowy może łatwo uzyskać dostęp do danych, zrozumieć je oraz wykorzystać wynikające z powstałych analiz spostrzeżenia. Dlatego przedsiębiorstwa muszą stale upewniać się, że ich rozwiązania są poparte myślą o wygodzie użytkownika końcowego. Nie warto inwestować od razu w najnowocześniejsze narzędzia, bo pracownicy w danej firmie mogą charakteryzować się innym poziomem przyswajania wiedzy i takie narzędzia będą dla nich kłopotem. 

Skalowanie danych osobowych, a uzyskanie znaczącej wartości biznesowej

Osiągniecie zadowalających wyników analiz ludzi wymaga sporo czasu. Stworzenie samych podstaw strategii to już nie lada wysiłek. Jednak przy odpowiednim podejściu możliwe jest wprowadzenie skutecznego rozwiązania, generującego znaczącą wartość biznesową oraz ułatwienie podejmowania decyzji.  Rozpocznij działanie od małych kroków, później staraj się zwiększyć rozmach i upewnij się, czy Twoje rozwiązania są  projektowane z myślą o użytkownikach końcowych. W ten sposób będziesz na właściwej drodze do stworzenia analiz ludzi na dużą skalę oraz do stworzenia organizacji przyszłości.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY