Wykorzystanie ChatGPT do działań HR, czyli jak automatyzacja pomaga podnosić kwalifikacje HR

Począwszy od pisania tekstów, po rozpoznanie głosu, sztuczna inteligencja już od jakiegoś czasu pomaga poruszać się ludziom podczas codziennych czynności i bez wątpienia stała się wymogiem we współczesnym świecie. Jak pokazują badania firmy McKinsey, 58% firm biorących udział w badaniu potwierdziło wykorzystanie AI do przynajmniej jednej funkcji w swoich firmowych działaniach.

Branża HR nie jest wyjątkiem odbiegającym od tego trendu. Podejście do HR oparte na danych staje się coraz bardziej popularne, a sztuczna inteligencja to jego podstawa. Takie podejście wykorzystuje się do podejmowania ważnych decyzji w firmie m.in. dotyczących zatrudnienia, monitorowania wydajności pracowników oraz zarządzania ich pracą i podnoszenia kwalifikacji z obszaru HR. Po tym jak pojawił się ChatGPT specjaliści HR uzyskali dostęp do nowego, bardzo ważnego narzędzia, które na pewno zrewolucjonizuje działania HR, w sposób, który wcześniej był niemożliwy. 

Czym jest ChatGPT? 

Jest on opracowany przez OpenAI Elona Muska i skonstruowany na podstawowym modelu GPT-3. Przetwarza język naturalny (NLP), pomaga w tworzeniu treści, tłumaczeniu języków i kodowaniu. Jest dostępny dla szerszej publiczności, a po rozpoczęciu rozmowy, system odpowiada i tworzy potrzebne informacje. 

Jak można wykorzystać ChatGPT w celu zautomatyzowania działań HR?

Na rynku istnieje dużo narzędzi, które pozwalają na automatyzację procesów HR, jednak ChatGPT zasługuje na szczególną uwagę. Oto kilka sposobów jak można go wykorzystać:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

ChatGPT można wykorzystać do komunikacji pomiędzy działem HR , a pracownikami. Jest to duża oszczędność czasu. Istnieje możliwość skonfigurowania automatycznych chatbotów HR, tak by natychmiast dokonywały dokładnych odpowiedzi na zapytania. 

2. Tworzenie dokumentacji kadrowej

Począwszy od zasad HR, po materiały edukacyjne, treści HR, można używać ChatGPT do szybkiego stworzenia początkowej wersji dokumentu, która będzie dostosowana do organizacji oraz jej celów pod względem HR. Należy jednak pamiętać, że stworzone przez sztuczną inteligencję treści i tak powinny być sprawdzone przez zasoby ludzkie, chociażby pod względem zgodności z przepisami obowiązującymi w kraju. 

3.Rozwój pracowników

Od wielu lat, sztuczna inteligencja ma duży wpływ na funkcje uczenia się oraz rozwoju, a wiele działów HR wykorzystuje szkolenia e-lerningowe i wirtualną rzeczywistość do dostarczania treści pracownikom. Specjaliści HR mogą skorzystać z ChatGPT i automatycznie tworzyć materiały do szkoleń, quizy oraz zestawy zadań. Wystarczy powiedzieć jakie tematy chcemy omówić i stworzyć wersję roboczą. Dodatkowa integracja z Microsoft Teams Pro pozwala na przeniesienie ciężaru zadań administracyjnych związanych z planowaniem szkoleń i przypominaniem pracownikom o terminach. 

4. Procesy rekrutacyjne 

Działy HR mogą pozbyć się żmudnej pracy związanej z tworzeniem opisów do stanowisk oraz przyspieszyć proces rekrutacji, prosząc przy tym o pomoc ChatGPT. Mogą wykorzystać również przetwarzanie języka naturalnego do tworzenia ocen kandydatów oraz porównać odpowiedzi kandydatów z kryteriami na dane stanowisko.

Jakie są ograniczenia ChatGPT?

Oczywiście wykorzystanie ChatGPT to wielka oszczędność czasu i automatyzacja wielu procesów, ale warto być świadomym potencjalnych niedoskonałości systemu, które mogą pojawić się podczas korzystania. Według badań często Liderzy HR mają brak zaufania do sztucznej inteligencji, szczególnie jeśli chodzi o pracę przy selekcji kandydatów. Obawy dotyczą podejmowania decyzji przez AI, które mogą być stronnicze lub dyskryminujące. Dlatego bardzo ważne jest przy korzystaniu ze sztucznej inteligencji, połączenie jej z czynnikiem ludzkim, aby zapewnić sprawiedliwe i bezstronne decyzje. 

Zwiększone umiejętności w obszarze analityki personalnej 

AI bez wątpienia może pomóc w szybkich analizach danych HR, jak również wyciągania z nich wniosków, które w przypadku zasobów ludzkich byłyby trudne do wykrycia.

Poniżej kilka sposobów,  jak można wykorzystać ChatGPT do zwiększenia znajomości danych i umiejętności analitycznych:

  • Tworzenie kodu do wyciągania spostrzeżeń z dużych zestawów danych związanych z HR,
  • Interpretowanie wyników analizy osób,
  • Doradztwo, z jakich materiałów wizualnych korzystać i jak je konstruować,
  • Sugerowanie, które informacje powinny być zawarte w raportach, tak aby przemawiały do ​​ interesariuszy,
  • Rekomendowanie kluczowych wskaźników wydajności i wskaźników HR, w celu przetestowania konkretnego pytania (na przykład „Które dane muszę przeanalizować, aby ocenić wydajność swoich pracowników?”).

Automatyzacja i przyszłość działów HR

Bez wątpienia zawody z obszaru HR są świadkami gwałtownej transformacji dążącej do automatyzacji, a ChatGPT jest na czele tej zmiany. Proponuje on różne korzyści, od automatyzacji codziennych, rutynowych zadań, oceny kandydatów, po podnoszenie umiejętności analitycznych i znajomość danych. Konieczne jest odpowiednie nadzorowanie tego narzędzia oraz odpowiedzialne korzystanie z niego, w celu ciągłego upewniania się, że decyzje są wolne od stronniczości. Dzięki AI i ludzkiemu czynnikowi ChatGPT staje się potężnym narzędziem dla liderów HR.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY