Trendy na rynku pracy- relacja z globalnego spotkania kadry kierowniczej HR

Echo wnikliwych rozmów i wymiany doświadczeń wciąż rozbrzmiewa po niedawno zakończonym 6 spotkaniu Global Executive Retreat Insight 222- 2023. Wydarzenie to gromadzi starszych liderów HR oraz specjalistów analityki personalnej w celu wymiany spostrzeżeń i pomysłów na temat rynku pracy. W tym roku było to pierwsze spotkanie twarzą w twarz. Zgromadziło ono europejskich i północnoamerykańskich liderów HR. Tematem przewodnim był  „Wpływ na świat pracy”. Główni prelegenci przedstawili wspaniałe spostrzeżenia, które zaprezentowaliśmy poniżej. 

Czym jest Insight 222?

Analityka personalna jako dyscyplina i praktyka odnotowała szybki rozwój zwłaszcza od roku 2020, kiedy to pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na ludzi, którzy mają wiedzę w zakresie skutecznego podejmowania decyzji. Program  Insight 222, został stworzony w celu rozwijania wiedzy i możliwości liderów analityki kadrowej oraz ich zespołów. Dzięki wielorakim rozwiązaniom edukacyjnym oraz sieciowym pozwala kadrze zarządzającej dostarczać większą wartość dla firm i poprawia ich wpływ na działania wszystkich pracowników. 

Spostrzeżenia wynikające ze spotkania liderów. 

  1. Hybrydowy model pracy. Nick Bloom (światowy autorytet w dziedzinie pracy zdalnej i hybrydowej), wspomniał o zasadniczej zmianie pracy zdalnej na pracę hybrydową. Jak wynika z jego badań, średnia liczba dni pracy zdalnej jest obecnie na stabilnym poziomie, tj. około 25% dni roboczych. Oznacza to pięciokrotny wzrost od roku 2019. Spostrzeżenia Blooma wskazywały również, że w przyszłości liczba dni spędzonych na pracy w domu będzie stale rosnąć. Coraz więcej przedsiębiorstw będzie pracowało w sposób hybrydowy. 
  1. Ukierunkowanie na współpracę i innowacje.  Podkreślono duże znaczenie w zakresie wspierania interakcji społecznych w zespołach, których celem jest zwiększenie spójności w organizacji. Pogląd ten jest zgodny również z ostatnim badaniem firmy Microsoft, które dotyczyło znaczenia kontaktów osobistych, jako wzmacniających spójność zespołu, wpływających na lepsze przystosowanie się pracowników do nowych ról w firmie oraz sprawniejszego rozpoczynania nowych projektów. Podczas wydarzenia podjęto również rozważania na temat kultury współpracy i dążenia do innowacyjności w środowisku hybrydowym. Michael Arena i Greg Pryor zaprezentowali swój model Adaptive Teaming, czyli podejścia opartego na współpracy. Model ten dzieli pojęcie współpracy na cztery składowe:
  • Odkrywanie. Wspieranie współpracy pomiędzy zespołami i ich funkcjami tak, aby zachować różnorodne perspektywy podczas generowania nowych pomysłów. 
  • Rozwój. Bardzo ścisła współpraca zespołowa podczas projektowania, budowania oraz testowania innowacyjnych projektów. 
  • Rozpowszechnienie. Szerokie rozpowszechnienie nowych rozwiązań w całej firmie. 
  • Dostawa. Efektywne i sprawne realizowanie założonych rozwiązań, przy łączeniu indywidualnego podejścia z silną współpracą zespołową. 

Michael oraz Greg wskazali również, że w środowisku hybrydowym intencjonalność zastępuje bliskość fizyczną, co również można było zauważyć w badaniach firmy Gartner, które wykazały, że zespoły nastawione na współpracę są 2,2 razy bardziej produktywne.

  1. Wzrasta liczb dyrektorów HR, wyspecjalizowanych w analizie danych. Działy HR przechodzą obecnie transformację, także pod względem kierownictwa. Rośnie znaczenie podejmowania decyzji w oparciu o dane dotyczące zasobów ludzkich. Przewiduje się, że w przyszłości każdy kierownik HR będzie posiadał wiedzę i umiejętności analityczne. Taka zmiana dobrze wróży tej profesji, gdyż używanie danych przestaje być czymś niespotykanym, raczej staje się wyznacznikiem standardów przywództwa HR. 
  1. Skoncentrowanie się na wynikach biznesowych w obszarze analityki personalnej. Jeden z prelegentów przeprowadził warsztaty pokazujące w jaki sposób analityka HR może dostarczać wymiernej wartości. Ćwiczenia pokazały, że specjaliści HR w swoich działaniach, powinni wychodzić poza tradycyjnych interesariuszy i skierować swoje wysiłki na klientów, inwestorów oraz społeczności. Jeśli nadamy priorytet wynikom biznesowym to  wzmocnimy znaczenie HR i poszerzymy swoje wpływy.  Specjaliści HR powinni przyjąć podejście, które jest zorientowane na wyniki oraz starać się zapewniać korzyści komercyjne swoim firmom. 
  1. Popularność analityki personalnej.  Według prelegentów obszar HR znajduje się w przełomowym momencie. Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi zmagają się z coraz większymi wyzwaniami m.in.:praca hybrydowa, zmieniające się oczekiwania pracowników, sztuczna inteligencja, tworzenie work-life balance. Radzą sobie z tym bardzo dobrze, a analityka personalna okazuje się być najszybszą drogą do ich sukcesu. 

Jak mówią światowi liderzy „Teraz jest czas na HR ”. Mamy nadzieje, zachodzące zmiany na rynku pracy przyczynią się do jeszcze lepszego wykorzystania zasobów ludzkich i możliwości jakie dają nam współczesne narzędzia pracy.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY