Talent Intelligence, czyli jak pozyskiwać talenty z wykorzystaniem analiz i danych

„Talent Intelligence” to stosunkowo nowa dziedzina, której znaczenie coraz bardziej wzrasta w ciągu ostatnich kilku lat. Jest to niezbędne narzędzie dla organizacji, które chcą zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku. 

Gromadząc oparte na zebranych danych spostrzeżenia na temat rynku pracy, aktualnych trendów i analizy konkurencji, firmy mogą skutecznie wdrażać strategie i planować zapotrzebowanie na ludzi i talenty. Te spostrzeżenia są kluczowe pod względem analizy danych i zrozumienia danych ilościowych, by móc w konsekwencji ustalić świadome priorytety biznesowe. 

Ewolucja „talent intelligence” oraz znaczenie danych zewnętrznych w podejmowaniu strategicznych decyzji 

W dynamicznym i konkurencyjnym środowisku wymaga się coś więcej niż tylko opieranie swoich decyzji na danych zgromadzonych wewnątrz firmy. Organizacje muszą wziąć pod uwagę inne otoczenie i zrozumieć szerszy kontekst w którym działają. Dlatego właśnie integracja wiedzy o rynku pracy oraz talentów ma kluczowe znaczenie w tworzeniu strategii analityki personalnej, zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie działań i zrozumienie kultury firmy.

Podejście oparte na rozwijaniu umiejętności

Postępowe przedsiębiorstwa opierają się na rozwijaniu wewnętrznych rynków talentów, na których pracownicy mogą korzystać z dostępu do rozwoju swoich umiejętności. Dzieje się tak poprzez stosowanie elastycznych stanowisk pracy, zadań oraz projektów w ramach całej firmy. Podejście to powinno pokrywać się z obowiązkami działu HR i odpowiedzialnością za eliminację braków w umiejętnościach pracowników.

Jak wykorzystywać wiedzę o rynku do strategicznego pozyskiwania talentów?

Pozyskiwanie talentów to nie tylko zabieganie o kandydatów o odpowiednich umiejętnościach. To także zrozumienie wielu aspektów rynku pracy oraz obecnych trendów, tak by móc stworzyć dopasowany proces rekrutacji. Do tego może być pomocna analiza rynku talentów oraz odpowiednia strategia. Dzięki temu możesz wykorzystywać swoją wiedzę, na przykład o preferencjach kandydatów dotyczących nawiązywania kontaktów z firmami i ich ofertami pracy. Możesz także dowiedzieć się, jakiego języka powinieneś używać komunikując się z kandydatami, co powinieneś zawrzeć w ofercie pracy itd. 

Warto analizować zewnętrzne dane, gdyż są one bardzo dobrym źródłem wiedzy np. pozwalają określić w których miastach, lokalizacjach jest najwięcej wykwalifikowanych osób, jakie są ich wynagrodzenia, jakie otrzymują świadczenia i dodatki. Wszystko to pomoże Ci zbudować odpowiednią i skuteczną strategię przyciągania talentów. 

Zatrzymywanie talentów dzięki zewnętrznym analizom danych

Patrząc na analizę zasobów ludzkich zwykle przyglądamy się trendom wewnętrznym takim jak: zaangażowanie, rotacja, nastroje pracowników. Należy również zwrócić uwagę na informacje o zewnętrznych danych dotyczących rynku. Przykładowo stale analizując konkurencję, jej poczynania, zmiany w organizacjach, tempo zatrudniania, możesz porównywać swoje działania i stawać się coraz bardziej konkurencyjnym.

Wdrożenie analizy talentów do firmy

Wykorzystywanie wiedzy o rynku pracy i o talentach w praktyce i analityce kadrowej wymaga strategicznego podejścia, które obejmuje inwestowanie w wyspecjalizowane możliwości analityczne, a także wprowadzenia kultury opartej na danych. Przedsiębiorstwa powinny inwestować w nowoczesne technologie oraz podnoszenie kwalifikacji zespołów. Powinny również zadbać o to, by spostrzeżenia oparte na danych wchodziły w skład analityki personalnej. 

O tym jakie wyzwania stoją obecnie przed firmami, które wykorzystują analitykę personalną do podejmowania właściwych decyzji, dowiesz się z naszego poprzedniego artykułu: https://humangroup.pl/blog/wyzwania-zwiazane-z-tworzeniem-analiz-personalnych-na-duza-skale/.

Dla każdej organizacji, która chce zoptymalizować swoje praktyki w zakresie analityki personalnej, branie pod uwagę informacji o rynku pracy i talentów jest koniecznością. Pomoże to im zachować konkurencyjność na zewnętrznym rynku pracy oraz zapewni wiedzę potrzebną do opracowania skutecznej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY