Na początku kwietnia 2024 r.,  team Human Group rozpoczął cykl specjalnych warsztatów, stworzonych na potrzeby Ukraińskich kobiet, które potrzebują wsparcia w poszukiwaniu pracy i rozwoju swojej kariery na polskim rynku pracy. Nasze doświadczone ekspertki: Paulina Dutkowiak-Pawlicka, Agnieszka Szczerbik, Anna Yurchenko, Julia Lukianenko,  razem z twórczynią projektu „Ukrainka w Polsce” Julia Boguslavska, poprowadziły pierwsze tak wyjątkowe wydarzenie, stanowiące ogromne wsparcie zawodowe, pełne cennej wiedzy, konstruktywnych rozmów i wymiany wielu doświadczeń. 

Czego dotyczyły warsztaty?

Podczas spotkania poruszyliśmy  wiele ciekawych kwestii, między innymi:

Czym dokładnie jest projekt “Ukrainka w Polsce”?

To inicjatywa, przekształcona w Fundację, której celem nadrzędnym jest integracja Ukrainek w polskie społeczeństwo, szczególnie w obszarze rozwoju zawodowego i biznesowego. Fundacja wspiera psychologicznie kobiety oraz edukuje je, tak by wyrównać ich szanse na rynku pracy. Pomysłodawczynią tego projektu jest Julia Boguslavska- Ukrainka z Doniecka, od 10 lat mieszkająca w Polsce. Więcej na temat Fundacji znajdziesz: www.ukrainkawpolsce.pl.

To dopiero początek naszej współpracy,  a już dziś wiemy, że będziemy coraz aktywniej wspierać szczytny cel tego projektu. Oprócz warsztatów grupowych, Human Group będzie organizatorem cyklicznych, indywidualnych spotkań dla Ukrainek, tak by pomagać im w przygotowaniach do rozmów rekrutacyjnych, do polskich i międzynarodowych firm.


Cieszymy się, że możemy się dzielić naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem z osobami, które teraz najbardziej potrzebują wsparcia. Mamy nadzieję, że dalsza współpraca przyniesie nam jeszcze więcej pasjonujących wydarzeń i możliwości twórczego rozwoju.