Zintegrowanie sztucznej inteligencji z tradycyjnym środowiskiem pracy, może powodować wiele problemów i niedogodności. Nowe technologie co jakiś czas pojawiają się w naszym życiu prywatnym
i zawodowym, ale dopiero od momentu pojawienia się generatywnej AI (czyli takiej, która może tworzyć tekst, obrazy i zróżnicowane treści w oparciu o dane, na których jest szkolona), zaczęliśmy w dużym stopniu odczuwać pewien niepokój i obawy, odnośnie ich użytkowania. 

Wdrażanie sztucznej inteligencji w firmie, przybiera obecnie rangę wprowadzania nowego pracownika
do zespołu. Dodatkowo ma to bardzo duży wpływ na sposób w jaki pracujemy. Przede wszystkim oddziałuje na zaufanie, które staje się ograniczone. 

Zaufaniem jako fundament wydajnego zespołu

Zbudowanie wydajnego zespołu, to nie tylko dobranie pracowników pod względem ich umiejętności
i wiedzy. Duży wpływ na efektywne działanie mają również interakcje między jego członkami, dynamiczne działanie i synergia. Zespoły, które osiągają sukcesy to takie, w których są jasno określone i zrozumiane czynniki takie jak: odpowiedzialność, pełnione role, konkretne cele. Połączenie inteligencji zbiorowej
oraz inteligencji emocjonalnej tworzy swoisty ekosystem, gdzie zaufanie buduje się poprzez jasną komunikację, wzajemny szacunek, wspólne zaangażowanie, jak również optymalną alokację zasobów
i strategiczne wykorzystywanie indywidualnych mocnych stron. Zespoły, które odznaczają się takimi cechami charakteryzują się zwiększoną produktywnością, innowacyjnością i są skłonne do podejmowania ryzyka. 

Budowanie zaufania w sposób tradycyjny

Zanim pojawiła się sztuczna inteligencja i jej szerokie wykorzystanie, zespoły w sposób tradycyjny budowały i utrzymywały zaufanie. Co to oznacza? Jak opisał w swojej książce Patric Lencioni “The five dysfunctions of a team”, wspólne doświadczenia pracowników zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym, powodują, że wzrasta zaufanie pomiędzy nimi, a więzi stają się silniejsze. Osoby w zespole potrafią lepiej się zrozumieć i nawiązują relacje na głębszym poziomie. Problem pojawia się, gdy zespół w organizacji jest rozproszony. Ta fizyczna odległość oraz opieranie się wyłącznie na komunikacji cyfrowej, sprawia poczucie odłączenia i może utrudniać rozwój zaufania. Aby temu zapobiec, firmy powinny prowadzić otwartą komunikację, podkreślać przejrzystość procesów zachodzących w firmie oraz wspierać kulturę otwartości i współpracy. 

Najnowsze badania wskazują również na silną zależność pomiędzy zaufaniem, a produktywnością zespołów. Pracownicy, realizujący swoje zadania w firmach, gdzie odnotowano wysoki poziom zaufania
są mniej zestresowani, szybciej i wydajniej pracują oraz  mają więcej energii. 

Zaufanie w erze AI

Obecność sztucznej inteligencji w miejscu pracy wprowadza tak zwany nowy poziom zaufania. Pracując
z technologiami AI, nie możemy polegać na mowie ciała, emocjach, subtelnych wskazówkach. Zamykamy się jedynie w obszarze  wyników działań oraz ocenie ich niezawodności i dokładności. Choć zespoły, które składają się z ludzi i sztucznej inteligencji mogą rozwijać się w podobny sposób do zespołów tradycyjnych (złożonych tylko z ludzi), to jednak zaufanie do sztucznej inteligencji jest stosunkowo dużo niższe. Pracodawcy nie powinni jednak starać się za wszelką cenę nakłaniać swoich pracowników do korzystania
z nowych rozwiązań proponowanych przez AI, w nadziei, że w końcu im zaufają. Może to wywołać odwrotny skutek i sztuczna inteligencja będzie czymś, od czego będą uciekać. Przede wszystkim ważna jest edukacja pracowników w tym temacie. Niezbędne są szkolenia i programy, które podniosą świadomość i umiejętności w zakresie wykorzystywania sztucznej inteligencji. 

Firmy w swoich działaniach rozwojowych muszą uwzględniać kwestie zaufania już od samego początku wdrażania AI, tak by nie było ona tylko późniejszą refleksją lub obawą pojawiającą się na etapie realizacji. Warto również określić konkretne przepisy i system zarządzania nowymi technologiami
w przedsiębiorstwie. Dzięki temu organizacja zapewni rzeczywistą, skuteczną weryfikację i kontrolę nad działaniami, a pracownicy będą potrafili szybciej zaufać nowościom.

Zaufanie do sztucznej inteligencji w przyszłości

Podsumowując, wpływ AI na zaufanie w zespołach jest wieloaspektowy. Oczywiste jest, że sztuczna inteligencja poprawia współpracę między pracownikami, ułatwia podejmowanie trafnych decyzji oraz podwyższa produktywność. Z drugiej jednak strony wśród wielu ludzi wciąż budzi strach i niepewność.

Dużą rolę w poszerzaniu świadomości na temat nowych technologii pełnią działy HR, które muszą między innymi rozwiązywać wszelkie problemy związane ze zrozumieniem sztucznej inteligencji. Powinny one także wspierać i budować zaufanie poprzez przejrzystość, promowanie jasnej i otwartej komunikacji
w firmie, wprowadzania rozwiązań poszerzających umiejętności technologiczne. Ważne jest również by, działy HR zwracały uwagę na to co dokładnie wdrażają, w jakim celu i jak to ma przysłużyć się ludziom. Ostatecznie w starciu ze sztuczną inteligencją wszyscy powinni odczuć wartość dodaną, czy to przy wprowadzeniu nowego systemu rekrutacji, systemu awansów, czy też przy korzystaniu z wirtualnego, cyfrowego rekrutera. Pamiętajmy, że najważniejszym celem wdrażania nowych technologii jest osiąganie korzyści z ich stosowania. Więcej o budowaniu skutecznych zespołów AI w firmie, przeczytasz w naszym poprzednim artykule: https://humangroup.pl/blog/jak-stworzyc-zespol-specjalistow-ai-ktory-odniesie-sukces/.