Pierwszy punkt raczej nikogo nie zaskoczy. To także pierwsza przyczyna zmiany pracy. Pracownicy oczekują odpowiednio wysokiego wynagrodzenia, bo w niestabilnej gospodarce przy rosnących kosztach utrzymania z miesiąca na miesiąc mamy coraz mniej w portfelu. Kolejne punkty niekoniecznie będą tak oczywiste.

W grudniu pisaliśmy o najczęstszych przyczynach zmiany pracy. Po części wiąże się to z oczekiwaniami pracowników w 2023 roku. A te zależą od kilku czynników, jak np. branża, w której działa firma, a także od obecnych i przewidywanych trendów w środowisku biznesowym. 

Wynagrodzenie i…

Na pierwszym miejscu znajduje się jednak wynagrodzenie. To ono jest priorytetem dla pracownika i wspólnym mianownikiem dla wielu branż. Niemniej dla pracownika fizycznego bardzo istotne są także inne czynniki, które w 2023 roku mocno zyskają na znaczeniu. 

Pracownicy fizyczni będą oczekiwać, że ich pracodawcy zaoferują bezpieczne i zdrowe warunki pracy. To oznacza odpowiednie przeszkolenie i higienę pracy, dopasowane do stanowiska wyposażenie, a także wsparcie w przypadku urazów. 

Pracownicy fizyczni coraz śmielej manifestują również swoje oczekiwania dotyczące poszanowania ich godności i praw. Zależy im także na elastyczność w zakresie godzin pracy, bo wtedy łatwiej dopasować obowiązki do prowadzonego stylu życia, ale też do zaplanowania wyjazdu do domu rodzinnego, który może być oddalony od miejsca pracy nawet o setki kilometrów. 

Atutem pracodawcy będzie przejrzystość. Firmie, która jest uczciwa wobec pracowników oraz szanuje ich prawa i przywileje, łatwiej zaufać. Pracownicy nastawieni na rozwój, przychylnie spojrzą na pracodawcę, którzy inwestują w szkolenia i kursy załogi. Dzięki temu pracownik ma szansę podnosić kompetencje i awansować, co wiąże się z wyższym wynagrodzeniem. 

Nie są to oczekiwania, którym trudno sprostać, choć nie każdy pracodawca w obliczu kryzysu może sobie na nie pozwolić. Ale niekoniecznie też musi, bo istnieje alternatywa. 

Rozwiązaniem jest outsourcing

Przykładowo firma, która korzysta z outsourcingu procesów, nie musi się martwić tymi oczekiwaniami. Dlaczego? Outsourcing oznacza przejęcie procesu w firmie przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. To ona dobiera zespół i dba o to, żeby skutecznie wykonać zadanie. Jednocześnie musi zadbać o pracowników, których dobrała. 

Oznacza to, że firma, która korzysta z outsourcingu, nie musi martwić się o zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników ani o wynagrodzenia czy inne aspekty związane z oczekiwaniami pracowników.

To dobre rozwiązanie dla firm, które nie chcą martwić się rosnącymi kosztami zatrudnienia i prowadzenia biznesu. Wolą uwolnić swój potencjał w 2023 roku, skupiając się na strategicznych działaniach i wzroście.