Kultura firmy oraz zachowania w organizacji są doskonałym źródłem danych potrzebnych do zrozumienia w jaki sposób działa firma i czy jej działania prowadzą do założonych celów. Dlatego specjaliści HR, analitycy, czy też liderzy biznesowi powinni skupić się na identyfikowaniu zachowań oraz ich późniejszej analizie. 

Identyfikując obszary, które wymagają poprawy i śledząc postępy w czasie, pracodawcy są w stanie zidentyfikować potencjalne problemy w miejscu pracy oraz mogą kontrolować zaangażowanie pracowników. Kluczem do sukcesu jest właściwe i umiejętne mierzenie, tak by uzyskać jak najbardziej wartościowe informacje i na ich podstawie wprowadzić pozytywne zmiany.

Różnica pomiędzy kulturą, a zachowaniem organizacyjnym

Zarówno kultura organizacji jak i zachowania organizacyjne wpływają na otoczenie przedsiębiorstwa. Oba te czynniki oddziałują również w dużym stopniu na pracowników i ich postrzeganie pracy. Istnieją pewne aspekty które różnią oba pojęcia. 

Czym jest kultura korporacyjna?

Kultura firmy najprościej mówiąc to: zbiór norm, zachowań oraz zasad, które są charakterystyczne dla danej firmy i odróżniają ją od innych. Obejmuje ona m.in. takie elementy jak symbole, znaki, wspólne praktyki, założenia biznesowe.

Czym jest zachowanie organizacyjne?

Jest to sposób komunikacji pracowników w miejscu pracy, interakcje między nimi, jak również sposób funkcjonowania zespołów. 

Dlaczego kultura firmy jest tak ważna?

Jeśli stworzysz pozytywną kulturę w swojej organizacji, mierząc przy tym efektywność zachowań, z pewnością zauważysz, że pewne obszary w Twojej firmie ulegają poprawie. Na przykład:

Co należało by zmierzyć, żeby ocenić kulturę oraz zachowania organizacyjne?

Celem pomiaru jest zapewnienie wglądu w to, na ile pracownicy są zaangażowani, jak są zmotywowani do pracy, czy odczuwają satysfakcję. Są to kluczowe czynniki wpływające na produktywność i wydajność. Skutecznie przeprowadzona analiza może usprawnić funkcje HR oraz zaowocować cennymi spostrzeżeniami. 

Jedne z kluczowych wskaźników to:

Istnieje kilka sposobów dzięki którym, firma może zebrać potrzebne do analizy informacje. Mogą to być ankiety, wywiady, grupy fokusowe, czy też obserwacje. 

Ankiety służą do zbierania danych ilościowych na temat postaw pracowników i ich postrzegania kultury organizacji. Ankiety na które należałoby zwrócić uwagę:

Jakie błędy popełniają firmy w kwestii kultury?

Świadomość tego jakie błędy popełniają inni oraz tego, jak powinna wyglądać kultura i zachowania organizacyjne, pomaga firmom szybciej wdrożyć prawidłowe działania. 

Pierwszym bardzo istotnym elementem, decydującym o skutecznych działaniach przedsiębiorstwa jest szacunek. To właśnie brak szacunku w wielu firmach jest głównym powodem, dla którego osoby często czują, że pracują w złej kulturze firmy.

Kolejnym elementem jest przywództwo. Pracownicy mają świadomość, że osoby na stanowiskach wyższych jako pierwsze ustalają zasady i procedury, którymi kieruje się cała organizacja. Kierownicy, menedżerowie dają więc pierwszy i najważniejszy przykład innym. Tak samo jak szkodliwy jest brak przywódców, tak szkodliwi są słabi przywódcy. Mogą oni przejawiać cechy destrukcyjne, powodować stres u swoich pracowników i tworzyć złą kulturę ze względu na negatywne słowa i działania. Również naginanie prawa, łamanie kodeksu moralnego jest bardzo szkodliwe dla całej organizacji.

Kolejnym elementem, który warunkuje sukces firmy, a często jest bagatelizowany są dodatkowe świadczenia. Początkowo wydawać się może, że ma to niewielki wpływ dla kultury organizacji, jednak zwykle pracownicy są uzależnieni od wartości dodanej do zatrudnienia. Wartość dodana wykracza poza wypłatę i może być stosowana w postaci: możliwości szkoleń, podnoszenia kwalifikacji, benefitów, możliwości pracy zdalnej, elastycznych godzin pracy.

Jeśli chcesz pozostać konkurencyjny na rynku oraz odnieść sukces, warto abyś wziął pod uwagę wszystkie powyższe aspekty dotyczące tworzenia pozytywnej kultury organizacji. 

Potrzebujesz więcej wiedzy na ten temat? Nie wiesz w jaki sposób zebrać dane i jak je analizować, zgłoś się do nas. Posiadamy odpowiednie umiejętności i doświadczenie, które przekształci Twoją firmę w wiodącą firmę na rynku.