Ocena okresowa pracownika to kluczowe narzędzie, dzięki któremu możemy zbudować silną i efektywną organizację, zwłaszcza w bardzo dynamicznym środowisku rynkowym. Chociaż w niektórych firmach, takie oceny wzbudzają niepokój, to zapewniają one duże możliwości rozwoju nie tylko samej firmie, ale także jej pracownikom. 

Czym jest ocena pracownicza?

Jest to proces (ang. employee evaluation), który polega na ocenie wyników pracy w danym okresie. Najczęściej  są to cykle półroczne lub roczne. Oceny pracownicze pełnią funkcję  informacyjną oraz  motywacyjną, są także związane z podnoszeniem kwalifikacji. Nie powinny natomiast w żaden sposób kategoryzować pracowników. Ocena pracownicza służy także sprawdzeniu na jakim etapie zostały zrealizowane postawione wcześniej cele, zarówno te indywidualne jak i grupowe. Cele pracowników powinny być  zgodne z celami całej firmy i zwykle wynikają z celów poszczególnych działów. 

O czym pamiętać  przeprowadzając systematyczną ocenę pracowniczą?

1. Tworzenie kultury organizacji opartej na informacji zwrotnej. 

Budowanie kultury organizacyjnej, której podstawą jest feedback, to niezbędny czynnik warunkujący skuteczne zarządzanie zespołem. Jeśli odpowiednio przygotujemy system ocen pracowników, stworzymy środowisko, w którym każda z osób w firmie będzie miała szansę na rozwój. Dodatkowo prowadzenie otwartego dialogu z pracownikami, zwiększa satysfakcję z pracy oraz wydajność, tym samym pozytywnie wpływając na wyniki całego przedsiębiorstwa. 

2. Wykorzystywanie różnych narzędzi w procesie oceny pracowniczej. 

Warto korzystać z nowoczesnych, dostępnych technologii, które znacznie ułatwiają zarządzaniem procesem oceny. Wiele działań może zostać zautomatyzowanych, na przykład pozwoli Ci na projektowanie w prosty sposób arkusza ocen, udostępnianie go, monitorowanie postępów, analizowanie zebranych danych. Wprowadzanie technologii powoduje, że proces oceny jest bardziej efektywny, zajmuje mniej czasu, jak również jest bardziej komfortowy dla osób, które w nim uczestniczą. 

3. Zintegrowanie z nowymi rozwiązaniami technologicznymi. 

Zdolności adaptacyjne firm do nowych technologii, są kluczowe dla każdej działalności. Są nie tylko ważne w realizacji działań, ale także są konieczne, by stale pozostawać konkurencyjnym na rynku. 

Kluczowe korzyści oceny pracowniczej. 

Ocena pracownicza to nie tylko doskonałe narzędzie do monitorowania postępów oraz wydajności, ale także dobry sposób na budowę długotrwałych relacji i promowanie rozwoju. Poniżej kilka głównych korzyści wprowadzenia tego procesu w firmie.

Jakie kompetencje mogą obejmować oceny okresowe?

Zależne jest to od stanowiska oraz specyfiki pracy. Najczęściej weryfikuje się kompetencje takie jak:

Należy pamiętać, że kompetencja to inaczej określone zachowanie lub postawa pracownika. Przy ocenie danej kompetencji musimy wiedzieć, w jaki sposób ją weryfikować. Komunikatywność inaczej będzie rozumiana w przypadku stanowiska sprzedawcy, a inaczej w odniesieniu do pracownika działu IT. 

Jak często przeprowadzać oceny kompetencji?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko jest zależne od specyfiki pracy, branży, zatrudnionych osób i wyznaczonych celów przez organizację. W niektórych przedsiębiorstwach zbyt częste oceny nie są wskazane, gdyż efekty pracy są długofalowe. Najczęściej pracodawcy decydują się na udzielanie informacji zwrotnej co 3 (w przypadku dynamicznie pracujących branż), 6 lub 12 miesięcy.