Po prostu nie przyszedł. Co sprawia, że pracownicy fizyczni zmieniają pracę?

Na rynku pracy mamy duże zapotrzebowanie na pracowników fizycznych. Jednocześnie firmy mierzą się z ich ogromną fluktuacją – świeżo zatrudnieni pracownicy potrafią po miesiącu zmienić pracodawcę. Dlaczego się tak dzieje? I jak można temu zaradzić, żeby nie martwić się nagłymi odejściami i ponowną rekrutacją?

Dzisiaj to już norma, że pracownicy fizyczni poszukują – biernie lub aktywnie – nowego miejsca pracy. Po części do takiej sytuacji doprowadził nas sam rynek, któremu czkawką odbija się sytuacja polskiej gospodarki. Inflacja i rosnące ceny wręcz wymuszają na niektórych zmianę pracy na lepiej płatną – po prostu po to, żeby przeżyć. 

Powody zmiany miejsca pracy

Właśnie to jest najczęstszą przyczyną zmiany pracy – wyższe wynagrodzenie. Jako eksperci od polskiego rynku pracy i nowoczesnego human resources sprawdziliśmy, jakie jeszcze powody wpływają na decyzję o zmianie pracy. Dzięki temu właściciele firm oraz kadra managerska mogą się dowiedzieć, jak przeciwdziałać odpływowi pracowników fizycznych do innych firm. A jeśli ten odpływ jest nieunikniony? Na to też znajdziemy rozwiązanie. 

Dla uważnego obserwatora rynku najczęstsze powody zmiany pracy nie będą zaskoczeniem. Po wyższym wynagrodzeniu na drugim miejscu znalazła się chęć rozwoju zawodowego. 

  • Chcemy podnosić swoje kompetencje i być użytecznymi dla firmy. To przynosi satysfakcję, a w efekcie opłaca się również pracodawcy, bo pracownik chętniej pracuje, gdy widzi sens i jest zadowolony ze swoich osiągnięć – mówi Rafał Mikuła z Human Group. 

Na kolejnych miejscach uplasowały się takie czynniki, jak:

  • korzystniejsza forma zatrudnienia u nowego pracodawcy,
  • niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy,
  • pracowałam/em już tak długo w poprzedniej pracy, że czas najwyższy ją zmienić,
  • lepsze benefity w nowej pracy. 

Znakomitą większość pracowników fizycznych stanowią cudzoziemcy. Jednak w ostatnim czasie obserwujemy zwiększone zainteresowanie w tym obszarze wśród Polaków. Zarówno w produkcji, jak i w transporcie i całym łańcuchu dostaw, a także i w gastronomii. To właśnie w tych obszarach odnotowuje się największe zapotrzebowanie na fizyczną siłę roboczą. 

  • Z pewną dozą ostrożności możemy powiedzieć, że po trudnym i wymagającym czasie pandemii mamy czas odrodzenia. Zwiększa się pula ofert pracy w wielu sektorach, w tym ofert pracy dla pracowników fizycznych – mówi Rafał Mikuła. – Jednocześnie trzeba pamiętać, że po części wynika to z samej fluktuacji w zakładach, a nie wiąże się z rosnącym zapotrzebowaniem na siłę roboczą. 

Klienci Human Group również zderzają się z problemem odpływu pracowników. Bywa, że pracodawca jest świadom czynników, które na to wpływają, i próbuje temu przeciwdziałać. Udaje się z różnym skutkiem. 

Niezależnie od powodów dla pracodawcy nagłe odejście pracownika zawsze będzie problemem. Jak temu zaradzić, jeśli nie udaje się w zakładzie pracy? 

W 2022 roku nastąpiła duża zmiana w podejściu firm do zatrudnienia. Zwolnienia i nagłe odejścia pracowników stały się na tyle dużym problemem, że przedsiębiorstwa zaczęły szukać alternatywnych rozwiązań. 

  • Zamiast prowadzić ciągłą rekrutację i zwiększać wynagrodzenia, wybierają outsourcing personalny lub procesowy – mówi Rafał Mikuła. – W Human Group mamy to zorganizowane w taki sposób, że po nawiązaniu współpracy bierzemy całkowitą odpowiedzialność za proces w zakładzie klienta, np. pakowanie przesyłek, i realizujemy go zgodnie z założeniami. Tymczasem klient nie musi się martwić pracownikami ani utrzymaniem procesu, bo wszystkim zajmuje się Human Group. 

Chcesz się dowiedzieć więcej o outsourcingu procesowym i sprawdzić, czy uda się go wprowadzić w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami i umów na bezpłatną konsultację.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY