Outsourcing procesu – ten trend na rynku pracy umocni się w 2023 r.

Outsourcing procesu jest coraz bardziej popularnym trendem w biznesie. Dlaczego? Bo firma korzystająca z outsourcingu oszczędza czas i pieniądze. W jaki sposób? Przekazuje do realizacji swoje wewnętrzne usługi innej wyspecjalizowanej w tym firmie i nie musi się już tym martwić. Nic dziwnego, że ten trend będzie się umacniał w 2023 roku.

Firmy coraz częściej korzystają z outsourcingu procesów przede wszystkim z dwóch powodów: pozwala im to zaoszczędzić czas i pieniądze. Jak to wygląda w praktyce?

Zewnętrzny zespół wspiera firmę od wewnątrz

Firma zamiast angażować własnych pracowników do wykonywania określonych zadań, zleca te zadania firmie zewnętrznej, która dobiera odpowiednich specjalistów, żeby je wykonać.

Dzięki temu firmy korzystające z outsourcingu procesów mogą zaoszczędzić duże sumy pieniędzy. Nie muszą ponosić kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników ani kosztów ich szkoleń, ubezpieczeń czy związanych z zatrudnieniem kosztów księgowych i operacyjnych. 

Pracodawca nie musi też angażować swojego obecnego zespołu w procesy, które mogą być wykonane przez firmy zewnętrzne. Dzięki temu może wykorzystać swój zespół, skupiając się na bardziej strategicznych zadaniach i w ten sposób uzyskać lepsze wyniki. Oszczędności związane ze szkoleniami są szczególnie widoczne w przypadku firm, które wykonują skomplikowane procesy.

Dlaczego firmy powinny wybrać outsourcing w 2023?

Outsourcing procesów daje dużą elastyczność. Za procesy odpowiada zewnętrzny dostawca i gdy tylko zmienią się potrzeby lub zadanie zostanie wykonane, firmy mogą szybko zrezygnować z usług. Inaczej mówiąc, przedsiębiorstwo może korzystać z usług zewnętrznej firmy tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba, i nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów, w tym kosztów stałego zatrudnienia. 

Rafał Mikuła, dyrektor regionu w Human Group

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione aspekty, nie dziwi już, że outsourcing procesów staje się coraz mocniejszym trendem na rynku pracy. W 2022 roku nasi klienci wykazywali ogromne zainteresowanie tą usługą i przewidujemy, że w tym roku będą się decydować na outsourcing jeszcze chętniej.

Outsourcing procesów będzie umacniał swoją pozycję w 2023 roku. Firmy powinny go wykorzystywać, żeby nie tylko zmaksymalizować swoją szansę na przetrwanie w szybko zmieniającej się gospodarce, ale także by uciec konkurencji. 

Outsourcing oznacza oszczędności i elastyczność. Warto przy tym pamiętać, że to nie tylko bezpośrednie oszczędności związane z kosztami prowadzenia biznesu, ale też oszczędność czasu i nerwów, które związane są choćby z zatrudnianiem nowych pracowników i rozbudową specjalistycznych zespołów. Uwolnione zasoby pozwolą skupić się na strategicznych działaniach, które przyniosą wymierne korzyści.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY