Jak być firmą społecznie odpowiedzialną, analizując dane z obszaru HR.

W ciągu minionych lat zaobserwowaliśmy zmiany dotyczące wymagań nowoczesnych miejsc pracy. Pracownicy oraz klienci coraz częściej oczekują od przedsiębiorstw odpowiedzialności społecznej i dbania o środowisko, jak również wdrażania strategii opartych na CSR.

Co to jest CSR?

CSR to bardzo szerokie pojęcie, za którym kryje się wiele różnych inicjatyw i procedur. Dokładna definicja zawarta jest w normie PN-ISO 26 000 i brzmi ona:
„CSR to odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji oraz działań na społeczeństwo i środowisko poprzez etyczne i przejrzyste zachowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa,
  • uwzględnia oczekiwania interesariuszy,
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania,
  • jest zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.”

Społecznie odpowiedzialne praktyki biznesowe

W dzisiejszych czasach firmy są nieustannie poddawane ocenie dotyczącej ich decyzji moralnych i etycznych. Według licznych badań, konsumenci wolą firmy, które mają pozytywny wpływ na świat i środowisko. Pracownicy także zwracają uwagę na to jak działa ich organizacja. Przywiązują większą wagę do pracy, są bardziej zaangażowani, jeśli firma działa zgodnie z podstawowymi wartościami. 

To skupienie się na społecznej odpowiedzialności biznesu, spowodowało, że firmy muszą zastanowić się i zadać sobie trudne pytania odnośnie kultury i tego jak ona się odnosi do ich modelu biznesowego, który wdrożyli oraz wartości, którymi się kierują. 

Wpływ na środowisko

Według badań w przedsiębiorstwach, które są skoncentrowane na zrównoważonym rozwoju korporacyjnym, występuje mniejsza rotacja pracowników oraz większa efektywność pracy.

O tym jak jeszcze możesz zwiększyć swoją zdolność zatrzymywania pracowników w firmie przeczytasz w naszym poprzednim artykule: https://humangroup.pl/blog/5-zaskakujacych-faktow-dotyczacych-retencji-pracownikow/.

Dobrą praktyką dla firm, jest analizowanie zebranych danych przez HR, które mogą stanowić dobry punkt wyjścia do oceny wpływu firmy na środowisko, ukazując przy tym wykorzystanie zasobów: zużycie energii, gospodarkę odpadami. Warto również śledzić to, w jaki sposób pracują pracownicy, monitorować zużycie energii oraz wziąć pod uwagę ilość emisji dwutlenku węgla. Takie działania mają korzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale także mogą spowodować spore oszczędności w kosztach operacyjnych. Swoje spostrzeżenia firma może wykorzystać do planowania i wdrażania inicjatyw takich jak np. zmiana dostawców, na takich którzy bardziej dbają o środowisko.

Organizowanie inicjatyw wśród pracowników na rzecz zrównoważonego rozwoju może też być doskonałym miernikiem zaangażowania pracowników i sprawdzenia, czy wysiłki firmy są doceniane i opłacalne.

Odpowiedzialność korporacyjna oraz etyczne przywództwo

W ostatnich latach organizacje, aby działać zgodnie z duchem czasu i uzyskiwać coraz to lepsze wyniki biznesowe, muszą zajmować stanowisko w bardzo złożonych kwestiach moralnych i etycznych, należą do nich np. dyskryminacja w miejscu pracy, nierówność płac. Właśnie w tych kwestiach przydają się analizy danych HR, by uzyskać obraz jaki panuje w firmie. Można do tego użyć np. danych w postaci opinii pracowników, ilości absencji, wskaźników rotacji, ilość awansów itp. To wszystko pozwoli zrozumieć, czy pracownicy są zadowoleni z obecnej polityki firmy. 

Zaangażowanie społeczne

Zaangażowanie społeczne w firmie może przybierać następujące formy:

  • wolontariaty, akcje charytatywne, 
  • przekazywanie darowizn dotyczących realizacji celów zgodnych z misją firmy,
  • imprezy i wydarzenia dla rodzin pracowników,
  • rabaty dla osób korzystający z ekoproduktów.

Inicjatywy, które angażują społeczność pozytywnie wpływają na markę oraz pracowników i klientów, stają się oni lojalni wobec firmy i bardziej ufają jej działaniom. Organizując w firmie różnorodne wydarzenia i akcje, monitoruj zaangażowanie pracowników. Pozwoli Ci to lepiej zrozumieć, w jaki sposób Twoje wysiłki przynoszą zmiany wewnątrz firmy. Możesz też porównywać różne inicjatywy, by określić, w które warto inwestować w przyszłości i czy faktycznie poświęcony czas na te działania zwraca się w postaci zysku bądź większej efektywności pracy. 

Rola analizy danych HR w definiowaniu kultury przedsiębiorstwa

Bazowanie na danych HR i podejmowanie na ich podstawie decyzji może odgrywać kluczową rolę w określeniu, jak postrzegają kulturę korporacyjną pracownicy firmy oraz szersza opinia publiczna. Dzięki analizie dowiesz się, jak kultura wpływa na działalność biznesową, będziesz mieć również pewność, że działasz zgodnie z wartościami etycznymi. Wszystkie spostrzeżenie dotyczące obszaru HR można wykorzystywać do identyfikowania obszarów przedsiębiorstwa, które wymagają poprawy i wprowadzenia odpowiednich zmian, pomagając tym samym zachować konkurencyjność w dynamicznym środowisku biznesowym. 

Obserwowanie pracy pracowników, ich działań i zachowań może pomóc firmie stać się bardziej zrównoważoną, poprzez zrozumienie jaki wpływ ma na środowisko i społeczność. Analizowanie danych HR to także rozwój możliwości, podejmowanie bardziej świadomych decyzji oraz identyfikowanie rozbieżności, pomiędzy misją firmy, jej wartościami na papierze, a tym jak owe wartości działają w praktyce. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia i nie wiesz jakie dane powinieneś zgromadzić, jak je analizować i wyciągać z nich wnioski, skontaktuj się z nami: rekrutacjahml@humangroup.pl. Nasi specjaliści przekażą Ci wiedzę niezbędną do zrozumienia w jaki sposób praktyki Twojej firmy kształtują kulturę przedsiębiorstwa i co możesz z tym zrobić.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY