Co to jest outsourcing procesowy i jak wpływa on na rozwój firmy?

Outsourcing procesowy, odnosi się do takiego zarządzania organizacją, w którym odciąża się jej funkcje, między innymi także te, które są związane z obszarem HR i przekazuje ekspertom zewnętrznym. Usługa outsourcingu stała się w ostatnich latach bardzo popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców.
W artykule przedstawimy jej pięć kluczowych zalet.

1. Skoncentrowanie się na podstawowej działalności firmy. Outsourcing procesowy pozwala na delegowanie zadań związanych z zarządzaniem personelem na zewnątrz. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na swoich kluczowych czynnościach, a nie na rozwiązywaniu problemów kadrowych. Zewnętrzna firma zajmie się rekrutacją pracowników outsourcingowych, szkoleniami, motywacją kadry czy prowadzeniem dokumentacji. Dzięki temu organizacja może skupić się na swoich głównych celach biznesowych.

2. Oszczędność czasu i kosztów.  Outsourcing procesowy pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z zatrudnianiem specjalistów do zarządzania personelem. Firmy outsourcingowe posiadają doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie szybko i skutecznie wykonać powierzone im zadania. Ponadto, nie trzeba ponosić dużych inwestycji w tworzenie rozbudowanego działu HR.

3. Profesjonalne podejście do zarządzania personelem. Firmy, które świadczą usługi outsourcingowe specjalizują się w różnych obszarach działań, między innymi w zarządzaniu personelem. Posiadają doświadczenie oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie wiele polskich firm wdraża również outsourcing procesowy i zatrudnia cudzoziemców. Wymaga on dodatkowych dokumentacji, zezwoleń itp. Eksperci zewnętrzni potrafią doskonale odciążyć od tego rodzaju obowiązków i wymogów, a firma może być pewna, że wszystko przebiega zgodnie z prawem,
w sposób profesjonalny.

4. Elastyczność. Outsourcing procesowy pozwala na dostosowanie usług do potrzeb konkretnej firmy. Zewnętrzna firma może zaproponować rozwiązania, które będą odpowiadały specyfice danej branży, wielkości przedsiębiorstwa czy rodzaju wykonywanej pracy. Ponadto, w przypadku zmiany sytuacji biznesowej, firma outsourcingowa może łatwo i szybko dostosować swoje usługi do nowych wymagań.

5. Minimalizacja ryzyka. Outsourcing procesowy pozwala na minimalizację ryzyka związanego
z zatrudnianiem pracowników. Zewnętrzna firma zajmuje się weryfikacją kwalifikacji kandydatów, badaniem referencji oraz sprawdzeniem ich legalnego statusu. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma pewność, że pracownik outsourcingowy to osoba o odpowiednich kwalifikacjach, która nie stwarza ryzyka dla firmy. Ponadto, firma outsourcingowa ponosi odpowiedzialność za zgodność z przepisami prawa pracy oraz za błędy w dokumentacji kadrowej.

Outsourcing procesowy niesie ze sobą wiele korzyści dla rozwoju firmy. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, zaoszczędzić czas i koszty, skorzystać
z profesjonalnego podejścia do zarządzania personelem, dostosować usługi do swoich potrzeb oraz minimalizować ryzyko związanego z zatrudnianiem pracowników. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się jak wygląda umowa outsourcingowa, skontaktuj się z nami.

Human Group

Nasza firma to ludzie – zespół ekspertów branży HR z wieloletnim i międzynarodowym doświadczeniem. Nie jesteśmy kolejną agencją pracy. Jesteśmy PARTNEREM w budowaniu wartości firmy i realnym wparciem.

Współpraca z nami oznaczadla Twojej firmy: redukcję kosztów, oszczędność czasu i przestrzeń do realizacji najważniejszych celów firmy.

POPRZEDNIE
serviceARTYKUŁY